Galite išsirinkti tik vieną!

 1. Išsirink vieną prizą
 2. Registruokis dalyvavimui akcijoje nurodant savo telefono numerį
 3. 2021-09-14 paskelbsime laimėtojus
Akcijos prizų nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio, tikri prizai gali šiek tiek skirtis.
Akcijos laikotarpis 2021-08-01–2021-09-13

Akcijos sąlygos

„Galite išsirinkti tik vieną!“ akcijos taisyklės

 1. Akcijos organizatorius
  1. AS „RCL“, įmonės kodas 40003431006, juridinio asmens buveinės adresas: Brīvības iela 40-40A, Ryga, Latvija, LV-1050 (toliau – akcijos organizatorius-rengėjas).
  2. Akcijos bendradarbiavimo partneris Lietuvoje – RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, 47184, Lietuva, tel. 864316618.
 2. Akcijos laikotarpis ir teritorija
  1. Akcijos teritorija: akcija vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  2. Akcijos laikotarpis: 2021-08-01 –2021-09-13.
 3. Prizinis fondas
  1. Bendras prizinis fondas (su PVM): 1115,37 EUR

   · 3 vnt. - piešimo komplektas su molbertu ir priedais. Vieneto vertė 49,99 EUR;
   · 3 vnt. - Playlife Push Blue paspirtukas. Vieneto vertė 99,90 EUR;
   · 3 vnt. - vaikiška palapinė – vigvamas. Vieneto vertė 99,95 EUR;
   · 3 vnt. - Aztron Cosmos balansinė lenta. Vieneto vertė 79,00 EUR;
   · 3 vnt. - kuprinė. Vieneto vertė 42,95 EUR.

   Prizų spalva, forma, vaizdas gali skirtis, atsižvelgiant į jų realų pasiekiamumą.
 4. Akcijos sąlygos ir dalyvavimo tvarka
  1. Akcijoje gali dalyvauti visi pilnamečiai nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Dalyvauti negali asmenys, artimai susiję su akcijos organizatoriumi arba jo bendradarbiavimo partneriu, arba kitais asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su akcijos organizavimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).
  2. Tinklalapyje www.išsirinktivieną.lt reikia pasirinkti vieną pageidaujamą prizą ir registruotis bandymui jį laimėti nurodant savo telefono numerį.
  3. Akcijoje per visą jos laikotarpį su vienu telefono numeriu galima dalyvauti 1 kartą.
  4. Jei norite dalyvauti akcijoje, turite sutikti su visomis jos taisyklėmis.
  5. Laimėtojai bus nustatomi 2021-09-14 iš visų gautų registracijų atsitiktinės atrankos būdu. Su laimėtojais susisieksime asmeniškai jų registravimosi dalyvavimui akcijoje metu nurodytu telefono numeriu per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo išsiųsdami trumpąją žinutę apie laimėjimą.
  6. Laimėtojų telefono numerių paskutinius 4 skaitmenis tinklalapyje www.išsirinktivieną.lt paskelbsime iki 2021-09-20.
  7. Laimėtojai turi galimybę ir patys susisiekti su akcijos rengėjo partneriu RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialu, tel. 864316618 arba el. paštu: infolt@ppd.lv darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir susitarti dėl prizo atsiėmimo iki 2021 m. spalio 14 d. Po nurodytos datos prizai nebebus išduodami ir pereis akcijos rengėjo nuosavybėn. Prizų atsiėmimo vieta: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva - iš anksto susiderinus atvykimo laiką su akcijos rengėjo partneriu.
  8. Atvykęs pasiimti prizo laimėtojas turi parodyti gautą trumpąją žinutę apie laimėjimą savo telefone, į kurį buvo išsiųsta trumpoji žinutė apie laimėjimą. Gavęs prizą laimėtojas negali kreiptis į akcijos rengėją su pretenzijomis dėl prizo. Jei akcijos laimėtojas negali parodyti iš akcijos rengėjo partnerio gautos trumposios žinutės apie laimėjimą, prizas nėra įšduodamas.
  9. Akcijos rengėjas, akcijos dalyviui pareikalavus, akcijos dalyvio akcijos metu gauto prizo nekeičia į kitą prizą ir neišmoka jo vertės grynaisiais pinigais.
  10. Visos su akcija ir jos organizavimu susijusios pretenzijos rašytiniu būdu siunčiamos akcijos rengėjo partneriui – RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialui, adresu: Raudondvario pl. 101, Kaunas, arba el. paštu: infolt@ppd.lv iki 2021 m. spalio 14 d. nurodant akcijos pavadinimą „Galite išsirinkti tik vieną !“. Po nurodytos datos pareikštos pretenzijos neturi teisinių padarinių.
  11. Akcijos rengėjo partneris išnagrinėja pretenziją ir į ją atsako per 15 (penkiolika) dienų nuo jos gavimo. Jei akcijos rengėjas laiko, kad pretenzija yra pagrįsta, savo atsakyme jis nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.
  12. Nei akcijos rengėjas, nei akcijos rengėjo bendradarbiavimo partneris neprisiima atsakomybės dėl akcijos dalyvio pašalinimo iš akcijos ar prizo neišdavimo, jei nesilaikoma akcijos taisyklių arba jei akcijos dalyvių nurodyta informacija yra neteisinga ir netiksli, arba jei su akcijos laimėtojais nepavyko susisiekti dėl nuo akcijos rengėjo nepriklausančių priežasčių.
  13. Akcijos dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą akcijoje bet kuriame jos vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkrečios akcijos pavadinimą.
  14. Su akcijos taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.išsirinktivieną.lt arba telefonu 864316618, arba el. paštu: infolt@ppd.lv. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie akciją, yra tik informacinio pobūdžio.
  15. Dalyvaudamas akcijoje ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis joje dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad akcijos rengėjo bendradarbiavimo partneris gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas akciją, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šios Akcijos metu.
   Akcijos dalyvis turi teisę susipažinti su akcijos rengėjo bendradarbiavimo partnerio tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o akcijos rengėjo bendradarbiavimo partneris privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
   Jei dalyvis nesutinka pateikti akcijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti akcijoje.

Nugalėtojai

Triukų paspirtukas Telefono Nr. ******0695
Triukų paspirtukas Telefono Nr. ******4133
Triukų paspirtukas Telefono Nr. ******0683
Balansinė lenta Telefono Nr. ******4242
Balansinė lenta Telefono Nr. ******5776
Balansinė lenta Telefono Nr. ******0197
Vigvamas Telefono Nr. ******3404
Vigvamas Telefono Nr. ******8462
Vigvamas Telefono Nr. ******1668
Kuprinė Telefono Nr. ******7933
Kuprinė Telefono Nr. ******0379
Kuprinė Telefono Nr. ******0137
Molbertas Telefono Nr. ******7280
Molbertas Telefono Nr. ******4351
Molbertas Telefono Nr. ******5539